online-disleksi-testi

ONLINE DİSLEKSİ DEĞERLENDİRME TESTİ

Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1.Parlak, yüksek zekaya sahip ve kendini iyi ifade edebilir gibi görünür ancak sınıf seviyesinde okuma, yazma ya da heceleme yapamaz. *
2.Tembel, özensiz, olgunlaşmamış, yeterince denemeyen, kafası çalışmayan ya da davranış bozukluğu olan şeklinde etiketlenmiştir. *
3.Genel zekası yüksektir ancak akademik olarak notları düşük olabilir; sözlü sınavları iyi iken yazılı sınavları değildir. *
4.Kafasının çalışmadığını düşünür, özgüveni düşüktür; zayıf yanlarını zekice telafi stratejileri kullanarak saklar ya da üzerlerini örter. *
5.Çabuk sinirleri bozulur ve okul okumaları ya da sınavlar konusunda duygusaldır. *
6.SANAT Alanında Yeteneklidir *
7.DRAMA Alanında Yeteneklidir *
8.MÜZİK Alanında Yeteneklidir *
9.SPOR Alanında Yeteneklidir *
10.DANS Alanında Yeteneklidir *
11.MEKANİK BİLİMİ Alanında Yeteneklidir *
12.HİKAYE ANLATMA Alanında Yeteneklidir *
13.PAZARLAMA YA DA TİCARET Alanında Yeteneklidir *
14.STRATEJİK DÜŞÜNME Alanında Yeteneklidir *
15.TASARLAMA Alanında Yeteneklidir *
16.İNŞA ETMEK Alanında Yeteneklidir *
17.MÜHENDİSLİK Alanında Yeteneklidir *
18.Sıklıkla dalıp gittiği ya da hayal kurduğu görülür; kolayca kaybolur ya da zaman kavramını yitirir. *
19.Dikkatini sürdürmekte zorlanır; aşırı hareketli ya da hayalperest gibi görünür. *
20.En iyi öğrenmeyi uygulamalar, gösterimler, deneyleme, gözlem ve görsel destekler yoluyla yapar. *
21.Okurken ya da çalışırken baş dönmesi, baş ağrısı ve mide ağrısından şikayet eder. *
22.Harfler, rakamlar, kelimeler, sıralamalar ve sözel açıklamalar kafasını karıştırır. *
23.Okuma ya da yazması tekrarlar, eklemeler, yer değişiklikleri, atlamalar, yerine farklı bir şey koymalar ve harfleri, rakamları ve/ya da kelimeleri tersine çevirmeler içerir. *
24.Okurken, yazarken ya da kopyalarken varolmayan hareket ve hislerden şikayet eder. *
25.Görsel sorunlar yaşıyormuş gibi görünür ancak göz tetkiklerinde bir sorun görülmez. *
26.Aşırı gözü keskin ve gözlemcidir ; ancak derinlik algısı ve çevresel görüşte sıkıntı yaşar. *
27.Okur ve tekrar okur; ancak okuduğunu çok az kavrar. *
28.Yazma dilinden ziyade konuşma diline uygun ve/ ya da tutarsız heceleme yapar. *
29.Söylenmeyen ya da diğerlerinin duymadığı şeyler duyar; seslerden çok çabuk dikkati dağılır ya da aşırı ses hassasiyeti vardır. *
30.Düşünceleri kelimelere dökmekte zorlanır; cümleleri yarım bırakır; stres altındayken duraklayarak konuşur ya da kekeler; uzun kelimeleri yanlış telaffuz eder ya da konuşurken kalıpları, kelimeleri ve hecelerin yerini değiştirir. *
31.Yazma ya da kopyalamada zorluk yaşar; kalem tutuşu farklıdır. *
32.El yazısı çeşitlilik gösterir ya da okunaksızdır. *
33.Sakar, koordinasyonsuz, top ya da takım oyunlarında başarısızdır; ince ve/ ya da kaba motor beceriler ve görevlerde zorluk yaşar. *
34.Hareketten mide bulantısı yaşamaya yatkındır. *
35.Kısmen ya da tamamen iki elini birden baskın olarak kullanır. *
36.Sağ/sol ve üstünde/altında kavramlarını sıklıkla karıştırır. *
37.Zamanı söylemede, zamanı yönetmede, sıralı bilgileri ya da görevleri öğrenmede ya da dakik olmada zorluk yaşar. *
38.Matematik hesaplamalarında parmak hesaplarına ve farklı hilelere bağımlılık gösterir. *
39.Sayabilir ancak nesneleri saymakta ve parayla uğraşmakta zorluk yaşar. *
40.Aritmetik hesaplar yapabilir ancak kelime problemlerini çözemez. Matematiksel işlem adımlarını kağıtta göstermede sorun yaşar. *
41.Deneyimlere, yerlere ve yüzlere dair uzun süreli hafızası mükemmeldir. *
42.Deneyimlenmeyen sıralamalar ya da bilgilere dair hafızası zayıftır. *
43.Öncelikli olarak sesler ve kelimelerle değil, görseller ve duygularla düşünür (az içsel diyalog kurar). *
44.Aşırı dağınık ya da takıntı derecesinde düzenlidir. *
45.Sınıfın şaklabanı, yaramazı olabilir ya da çok sessizdir. *
46.Alışıldık olmayan erken ya da geç gelişim belirtileri vardır (konuşma, emekleme, yürüme, bağcık bağlama). *
47.Kulak enfeksiyonu yaşamaya yatkındır; yiyeceklere, katkı maddelerine ve kimyasal ürünlere hassasiyeti vardır. *
48.Uykusu aşırı derin ya da aşırı hafiftir. *
49.Uygun yaştan sonrasında yatağını ıslatır. *
50.Acı tölerans eşiği aşırı düşük ya da yüksektir. *
51.Adalet duygusu gelişmiştir; duygusal olarak hassastır; mükemmeli hedefler. *
52.Kafa karışıklığı, zaman baskısı, duygusal stres ya da sağlık sorunları sonucunda hatalar ve semptomlar belirgin derecede artar. *